Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Jeśli planujesz remont dachu, jedną z ważniejszych dla Ciebie kwestii jest uzyskanie pozwolenia na prace. Planując poważny remont musisz zgłosić swoje plany w urzędzie miasta lub starostwie. Powinieneś jednak wiedzieć, że niektóre prace wymagają zgłoszenia, a inne pozwolenia na budowę. Jaka jest różnica?

Zgłoszenie

Prace, które nie wymagają większych ingerencji w aktualną konstrukcję dachu nie wymagają specjalnego pozwolenia. Wystarczy, że planowany remont zgłosisz w urzędzie miasta lub starostwie 30 dni przed jego rozpoczęciem. Jaką formę powinien przyjąć taki dokument? Otóż ze strony internetowej urzędu lub starostwa (albo w placówkach stacjonarnych) możesz pobrać specjalnie do tego celu stworzony formularz. Musisz go wypełnić, dołączyć do niego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a na koniec złożyć w wydziale architektoniczno-budowlanym.

Nie musisz czekać na odpowiedź twierdzącą – prace możesz podjąć po upływie 30 dni od złożenia formularza. Może się jednak zdarzyć tak, że otrzymasz odpowiedź odmowną, dlatego wyznaczony termin jest wiążący.

Pamiętaj, że Twoje zgłoszenie jest ważne tylko przez 2 lata od terminu rozpoczęcia budowy.

Pozwolenie na budowę

Jeśli w Twoim przypadku remont dachu wiążę się z poważniejszymi pracami, takimi jak przebudowa konstrukcji dachowej, podwyższenie budynku czy adaptacja poddasza na cele mieszkalne, musisz postarać się o pozwolenie na budowę, ponieważ są to prace, które wychodzą poza zakres remontu domu (zgłoszenie więc nie wystarczy). Wraz z odpowiednim formularzem musisz w takim wypadku złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i 4 egzemplarze projektu budowlanego. Dopiero po otrzymaniu pozwolenia możesz przystąpić do pracy.

Planując remont dachu (w tym również wymianę pokrycia dachowego), musisz pamiętać o formalnościach – w tym odpowiednich pozwoleniach na pracę. Może się bowiem okazać, że koszty Twojego remontu wzrosną w związku z karą, jaką możesz otrzymać, jeśli nie zgłosisz ich do odpowiedniego urzędu.